Bile Acids

Bile Acids

SAFRA ASİDİ NEDİR?
Safra asitleri, karaciğerde yapılan ve safra kesesinde depolanan bileşiklerdir. Safra asitleri, gıdaların,
özellikle de yağın sindirilmesinde yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarını ve performansını belirlemek için safra asitleri ölçülür; Kandaki safra asitlerinin yükselmiş seviyeleri, sindirimden sonra karaciğer tarafından etkisiz bir şekilde yeniden emilmesinin bir sonucudur ve bu nedenle karaciğer hücrelerinin iyi çalışmadığını gösterir. Safra asitleri bilirubin ve albümin gibi yaygın kullanılan testlerden çok daha duyarlı ve spesifik bir karaciğer fonksiyon göstergesi sağlar; Bunun nedeni bilirubin ve albümin
düzeylerinin karaciğer fonksiyonundan önce normale dönmesidir.

SAFRA ASİDİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Randox Safra Asitleri testi karaciğer fonksiyonlarının hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar, erken tedaviye izin verir ve karaciğerin geri dönüşümsüz hasara yol açmadan yeniden canlanmasını sağlar. Ek olarak test, bazı reçeteli ilaçların bir yan etkisi olabilen, ilaca bağlı karaciğer hasarını izlemek için
kullanılabilir, örn. Kediler ve köpekler için yaygın olarak kullanılan antiepileptik ilaç fenobarbitaldir.
Anormal safra asidi test sonucu karaciğerinde bir sorun olduğunu gösterir, ancak sorunun nedeni, şiddeti veya tersinirliği hakkında bilgi sağlamaz. Sonuçlara bağlı olarak, durumu izlemek ya da karaciğerin ultrasonu ve muhtemelen karaciğer biyopsisi de dahil olmak üzere ek tanısal testlere
geçilmesi önerilebilir.

RANDOX 5. JENERASYON SAFRA ASİDİ
• Enzimatik, kolorimetrik yöntem, hemolitik ve lipemik örneklerden gelen parazitleri azaltırken, duyarlılığı ve hassasiyeti artırır.
• 5. Nesil kitler hassasiyeti arttırır ve çok çeşitli türler için stabilite sağlar.
• Serum ve plazma örnekleri ile kullanım için uygundur
• Sıvı ve liyofilize reaktif seçenekleri mevcuttur
• Geniş ölçüm aralığı 3.20-188 μmol/
• +2 ila + 8ºC'de saklandığında son kullanma tarihine kadar stabildir.