Total Antioxidant Status

Total Antioxidant Status

TAS NEDİR?
Total Antioksidan Durum TAS), vücuttaki genel antioksidan işlevinin değerlendirilmesidir. Bu, vücudda dolaşan toplam antioksidan miktarının ölçümü ile belirlenir. Antioksidanların farklı
formları; serbest radikalleri yok edenleri, serbest radikal atağı sonucunda hasar gören hücreleri
tamir edenleri bulunur. Bu bileşenlerin herhangi birinde bir azalma, vücudun toplam antioksidan kapasitesini tehlikeye atabilir.

TAS NEDEN ÖLÇÜLÜR?
Toplam antioksidan durumdaki azalma, vücudun savunmasını engeller ve bu nedenle kanser, kalp hastalığı, romatoid artrit, diyabet ve retinopati gibi çeşitli hastalık durumlarında rol oynar.
TAS'nin ölçülmesi, bu tür hastalıklara yakalanma riskini taşıyan hayvanları tanımlayabilir.
Özellikle ilgili olan yarış atlarının izlenmesidir; Yoğun egzersiz sonucunda, serbest radyal hasarın
bir sonucu olarak oksidatif strese neden olup kas hücrelerine zarar verebilir. Bu kas hücre sızıntısına ve mikrotravmaya neden olabilir; TAS seviyelerinin ölçülmesi eğitim seviyelerini oluşturmaya yardımcı olur.

Ek olarak, süt inekleri geç gebelik, doğum ve erken laktasyon sırasında artan oksidatif stres riski
altındadır. Bu, yüksek enerji talepleri nedeniyle artan besin gereksinimlerine neden olan hızlı
metabolik adaptasyon gerektiği için “geçiş dönemi” olarak adlandırılır. Süt inekleri artan
reaktif oksijen türleri ve oksidatif stres riski nedeniyle artan metabolik hastalık riski altındadır.
Süt verimi, oksidatif stresden etkilendiğinden, süt hayvancılığı çiftçilerinin ekonomik etkisine ek
olarak hayvan refahı da etkilenebilir. TAS testi, geçiş döneminde daha iyi sağlık için besin gereksinimlerinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Benzer şekilde, TAS testi, perinatal dönemde oksidatif strese daha duyarlı olunduğu için gebe kalanları izlemek için kullanılabilir.

RANDOX TAS
• Kolorimetrik yöntem
• Kit içerisinde standart mevcuttur
• Geniş ölçüm aralığı 0.21-2.94 mmol/L
• Geliştirilmiş stabilite için liyofilize reaktifler
• Çalışma reaktifi +2 ila + 8 °C’de 2 gün veya +15 ila + 25°C’de 8 saat arasında stabildir.
• Beagle'larda referans aralıkları oluşturmak için kullanılmıştır ve geniş bir ölçüm aralığı ile köpeklerde hem çok yüksek hem de çok düşük TAS seviyelerini ölçebilir